lördag

29 decSkall yxan förhäva sig mot den som hugger? Är sågen förmer än den som sågar? Som om käppen håller sin bärare, som om staven bär den som inte är av trä!” (Jes 10:15)

Bibeln talar ibland om människor, som uträttar Guds ärenden på jorden, som Guds redskap. Ananias fick i en syn beskedet, att Paulus, som han var mycket rädd för, var utvald till ett redskap åt Gud.
Ett redskap kan egentligen inte utföra så mycket i sig själv. Den dyraste skruvmejseln kan inte dra åt en enda skruv och den mest professionella hammaren kan inte slå i en enda spik av sig själv.  Det är ingen idé att fråga: Är det en duktig skruvmejsel? Är det en duktig hammare? Allt beror på skickligheten hos den som håller i handtaget, vem som använder redskapet.  Inte heller är det meningsfullt att fråga om redskapet är ont eller gott. Det beror på vilket syfte användaren har. Redskapet kan användas i det godas tjänst, men det kan också användas till ödeläggelse.  
Vi mår bra av att tänka på oss själva som redskap i Guds hand. Om vårt jag blir ett mål i sig själv är det förödande. Men om vi tänker på vårt jag som ett medel är det befriande och frigörande.  Gud vill använda oss för sina syften.

BÖN
Herre, jag vill ställa mig själv till ditt förfogande idag. Använd mig för dina goda syften. Du vet bäst hur du ska använda mig för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar