lördag

15 dec”Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem, han sviker aldrig sina löften.” (Ps 146:6)

Det lilla ordet ”aldrig” gör den här versen till en av nyckelversarna i hela Bibeln för det understryker med kraft Guds trofasthet. Gud själv – skaparguden – sviker aldrig! Han blir inte på dåligt humör en dag och slutar att uppehålla den värld han skapat. Han ändrar sig inte för att hans skapelse inte uppför sig som han vill.
Om vi med säkerhet vet att han har lovat något, vet vi också att det kommer att inträffa. Och det vi med säkerhet vet att han har lovat, det är de löften som han gett i sitt ord, Bibeln. Där har vi fått det skriftligt.
Därför behöver vi till exempel aldrig tvivla på vår frälsning, eller på att varje kristen får vara fylld av Guds Ande. I Bibeln låvar Gud att var och en som åkalla Herrens namn ska bli frälst (Apg 2:21) och att han ska ge helig ande åt dem som ber honom (Luk 11:13).  Det Gud har lovat står fast!
BÖN
Tack för frälsningens gåva och tack för att din helige ande bor i mig och vill leda mig idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar