fredag

28 decI det andra rummet går bara översteprästen in, en gång om året och då alltid med blod som han bär fram för sina egna och för folkets ouppsåtliga synder ”(Heb 9:7)

I dagens bibelord hämtar Paulus bilder från Gamla testamentets beskrivning av uppenbarelsetältet som Israels folk bar med sig på ökenvandringen. Det som är intressant är att översteprästen en gång om året fick sona för människornas ouppsåtliga synder.
Bibeln är mycket medveten om att människan efter syndafallet inte kan låta bli att synda. Det är en del av hennes natur. Nya testamentet föreskriver tydligt vad vi ska göra, när vi har syndat. Då ska vi bekänna och ta emot Guds förlåtelse och rening (1 Joh 1:19). 
Men Gamla testamentet talar på flera ställen om att vi kan synda utan att veta om det.  Vet vi inte om att vi har syndat, kan vi inte heller be om förlåtelse för det. Hur ska vi göra då? Vi får göra som psalmisten. Vi får be: Fria mig från synder jag inte vet om, men hindra mig också från öppet trots, låt det inte få makt över mig! Då är jag utan brist och fri från svåra synder. (Ps 19:13-14) Ibland är det skönt att få be Gud förlåta, inte bara det jag vet om, men också mina hemliga brister.

BÖN
Herre, du som känner mig bättre än jag känner mig själv. Du som ser allt som finns i mig. Tack för att du vill förlåta det jag gjort fel antingen jag vet om det eller inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar