lördag

21 sep”Du ledde med trofast kärlek det folk som du friköpt, förde det med makt till din heliga boning.” (2 Mos 15:13)

En amerikansk förkunnare som var aktiv i den karismatiska väckelsen på 1970-talet, Bob Mumford, undervisade om hur man kunde känna igen Guds ledning. Han berättade om ett hamninlopp där många fartyg brukade gå på grund. Enda chansen att klara sig in i hamnen var att se till att man alltid hade tre ledfyrar i en rak linje. För att veta att vi är i Guds ledning, att vi bildligt talat inte går på grund, finns det också tre ledfyrar som måste stämma. De tre ledljusen är 1) Guds ord - Våra planer får inte strida emot det som Bibelns undervisar om. 2) Det inre vittnesbördet - Det kan finnas mycket som inte uppenbarligen är emot Guds ord, men som ändå är fel, därför att vi känner i vår ande, att det inte är rätt för oss, i alla fall inte just nu. 3) Omständigheterna ­– Om det är Guds vilja behöver vi aldrig slå in några dörrar. Gud kommer att lägga omständigheterna tillrätta. Om omständigheterna inte stämmer, behöver inte det vi har känt i vår ande vara fel. Det kan kanske bara vara så att tiden inte är inne än. 

BÖN
Herre, tack för att du leder med trofast kärlek, det folk som du har friköpt. Tack för att jag lugnt får lita på att du ska öppna och stänga dörrar, och varje dag leda mig på din väg.
  ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

fredag

20 sep”Vi älskar därför att han först älskade oss.” (1 Joh 4:19)

När barnen var små, visste vi ofta i förväg när en barnsjukdom var på väg. Om det gick vattkoppor på dagiset eller i skolan, så var det ganska förutsägbart att snart skulle nummer ett av barnen få vattkoppor, strax därefter skulle turen komma till nummer två och slutligen efter ytterligare några dagar skulle det vara dags för nummer tre. Vattkoppor är smittsamt. Om en får det, får alla det – nästan.
Guds kärlek är också smittsamt. Om vi verkligen älskar, är det för att vi har blivit smittade av Guds kärlek. Han är kärleken. Och det får konsekvenser, för om vi har blivit smittade av Guds kärlek så är sannolikheten stor att vi också kan smitta någon med denna kärlek som drabbat oss, och så skulle det kunna bli med Guds kärlek som med vattkoppor. Om en får det, får alla det – nästan.  

BÖN
Herre, låt mig idag leva så nära dig att jag inte kan undgå att smittas av din kärlek. Och hjälp mig att också vara så i kontakt med andra människor idag att smittan kan spridas vidare.
 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

torsdag

19 sep”Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill” (Joh 3:19-21)

Om vi är på väg bort ifrån ljuset, ser vi först en tydlig skugga mig själv. Skuggbilden är väldigt tydlig, men blir sedan allt otydligare ju längre vi rör oss bort från ljuset tills allt blir svart. Detta gäller också på det andliga planet. När jag vänder mig bort ifrån ljuset Jesus Kristus ser jag först väldigt tydligt det egna jaget, men ju längre jag går bort ifrån honom desto mer förvirrad blir jag och jag går in i ett andligt mörker. Det är inte alltid så tydligt när mörkret smyger sig på oss.
Om vi däremot är på väg mot ljuset, ser jag bara ljuset. Det spelar ingen roll hur mörkt det är runt mig, ljuset leder mig ändå rätt.
Ibland när vi blir alltför självcentrerade, borde vi kanske fråga oss om vi är på väg mot ljuset eller bort från ljuset.
BÖN
Jesus, tack för att du är väldens ljus och att den som följer dig inte behöver vandra i mörkret. 
  ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________