tisdag

25 dec”Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt.  (Jes 9:6-7)

Juldagen firar vi till minnet av Jesu födelse. Förunderliga dag. Historiens vändpunkt. Nollpunkten i vår tideräkning. Man skulle kunna tro att den här dagen bara är en stor dag för dem som kallar sig kristna. Men så är det inte. Det här är en oerhört viktig dag för alla människor. Den är ett vägmärke, en markering och allt som sker relateras till om det skedde före eller efter den här dagen.
I vår tid är det faktiskt så att på ett sätt vittnar alla människor dagligen om att världens frälsare har blivit född. På i stort sett varje skriftligt dokument som produceras i västvärlden, finns det en notering om det som skedde just den här dagen. I varje brev eller e-mail som skrivs, i varje kontrakt eller avtal som upprättas, på varje tidskrift som publiceras tar man avstamp i dagens stora händelse. Hela världen vittnar om denna gudomliga vändpunkt i historien. Varje gång vi skriver ett datum relateras det nämligen till före eller efter Kristi födelse. 
Man har genom historien velat tysta ner evangeliet. Redan fariséerna på Jesu tid försökte få Jesus att stoppa sina lärjungar från att hylla honom som fridens kung, men Jesus svarade: ”… om de tiger kommer stenarna att ropa.” (Luk 19:40) Det Gud en gång har bestämt, har gått i uppfyllelse genom historien. Det går i uppfyllelse idag, och det kommer att uppfyllas helt och fullt i framtiden.

BÖN
Fader, tack för att det Du har sagt i ditt ord står fast. Tack Jesus för att du kom för att grunda Gudsriket mitt ibland oss; ett evigt rike som befästs och hålls vid makt med rätt och rättfärdighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar