fredag

18 okt”Ljus bryter fram för de rättfärdiga och glädje för de redbara” (Ps 97:11)

En god vän till mig berättade för länge sedan i en andakt, att hon hade varit på vandring längs en lång och svart asfaltsväg. När hon gick där och såg den mörka asfalten framför sig, tyckte hon att den symboliserade hennes trista liv just då. Vägen framför tycktes oändlig och dominerad av mörker. Plötsligt upptäckte hon att asfalten som såg så svart och trist ut, egentligen bestod av små, små stenar, som om man betraktade dem noga, skiftade i de mest varierande och underbara färger. Så kom hon ihåg det som är dagens bibelord.

 Där står det egentligen ordagrant att ljus är utsått för de rättfärdiga, och hon kunde plötsligt se med andra ögon på den livsväg hon hade framför sig.

BÖN
Herre hjälp mig idag att upptäcka och ta vara på ljuset och glädjen som du har sått ut för mig. Tack för de små välsignelserna, och tack för de stora.
 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

torsdag

17 okt”Det är saligare att ge än att få”. (Apg 20:35)

Bibeln är ofta kontroversiell. Mycket av dess budskap går tvärt emot det som vi uppfattar som normalt. I vårt prylsamhälle, där det hela tiden basuneras ut, att om du bara kan få den eller den prylen, kommer du att bli lycklig, talar dagens bibelord om lycka som något rakt motsatt. Det är saligare – du blir mer lycklig  om du ger än om du får.
Det finns ett begrepp som används på många språk. Man talar om människor eller fenomen som närande eller tärande. I norska språket talar man om ytere och nytere. De närande, de som ger, är människor som upptäckt lyckan i att dela med sig till andra. Säkert har många upptäckt att man blir inte fattigare, om man ger till andra efter Guds vilja. De tärande däremot, njutarna – är de som hela tiden kräver att få och som avundsjukt sneglar på grannens egendom. Med den tärande attityden kan man aldrig vara lycklig. 
Den närande attitydens människor har upptäckt att ”Gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är en stor vinning”, som det stod i den gamla bibelöversättningen (1 Tim 6:6).
BÖN
Herre, hjälp mig i dag att vara nöjd med allt det goda som du har gett mig, och hjälp mig att vara generös mot människor i min omgivning.
______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

onsdag

16 okt”Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig, och han kan tygla hela sin kropp” (Jak 3:2)

Herodes vaktade inte på sin tunga. Han hade fest – och säkert utan att tänka sig för, - kanske för att imponera på sina gäster, lovade han Herodias dotter, som dansat på festen, att hon skulle få allt vad hon bad honom om, om det så vore halva hans rike. Vad han inte hade räknat med var, att hon skulle be honom om, att få ta livet av Johannes döparen. Det står att Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas skull ville han inte säga nej till henne.
 Konsekvensen av Herodes ord blev att han blev tvungen att döda Johannes, en man som det uttryckligen står att han hade respekt för, och som han visste var en rättfärdig och helig man, en man som han tidigare hade skyddat, en man vars budskap hade berört honom så starkt att han ville höra mer av honom (Mar 6:20)
Ord kommer så lätt över våra läppar, men de kan få långtgående konsekvenser för våra liv.  Jakob säger, med tanke på tungan, att det är som när en liten eld kan antända en stor skog. Ett litet obetänksamt ord kan föra oss själva eller andra in i stora svårigheter. Låt oss därför be Gud sätta en vakt för vår mun, så att vi bara säger det som är gott.

BÖN
Herre sätt en vakt för min mun idag, så att mina ord blir till nytta och inte skadar varken mig själv eller någon annan.
______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________