tisdag

22 sep”Samma natt skickade bröderna i väg Paulus och Silas till Beroia. Så snart de kom dit gick de till synagogan. Judarna där var mera vidsynta än de i Thessaloniki. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde.”
(Apg 17:10-11)

Dagens bibelord antyder att judarna i Thessaloniki inte riktigt ville ta emot Paulus och Silas förkunnelse om Jesus som uppstånden, men i Beroia var judarna mer vidsynta. Denna vidsynthet bestod för det första i att de var öppna. De lyssnade verkligen aktivt till vad Paulus och Silas hade att säga. För det andra undersökte de själva om det som resepredikanterna Paulus och Silas sa’, stämde med det de tidigare hade fått lära, och det som stod i skrifterna.
Detta förhållningssätt behöver vi ha också idag. Det förekommer många olika läror, som går under namnet kristen tro. Vi kan inte lita till, och svälja varje förkunnelse som vi utsätts för. Vi ska absolut lyssna med ett öppet sinne till vad som sägs i olika gudstjänster, men varje kristen måste själv ta ansvar för att pröva, om det som förkunnats stämmer med Bibelns totala budskap. Vi måste skaffa oss en sådan förtrogenhet med Bibeln att vi utifrån denna kunskap och det inre vittnesbördet i vår ande, kan avgöra om den lära vi lyssnar till är sann eller falsk. Och det är det som blivit sagt, som ska bedömas, inte personen som sa det. 

BÖN
Jesus, jag vill lära av folket i Beroia, som tog ansvar för vad de hörde. Hjälp mig att inte okritiskt svälja varje förkunnelse utan pröva den emot vad du säger i ditt ord. 

måndag

21 sep


”Du ledde med trofast kärlek det folk som du friköpt, förde det med makt till din heliga boning.” (2 Mos 15:13)

En amerikansk förkunnare som var aktiv i den karismatiska väckelsen på 1970-talet, Bob Mumford, undervisade om hur man kunde känna igen Guds ledning. Han berättade om ett hamninlopp där många fartyg brukade gå på grund. Enda chansen att klara sig in i hamnen var att se till att man alltid hade tre ledfyrar i en rak linje. För att veta att vi är i Guds ledning, att vi bildligt talat inte går på grund, finns det också tre ledfyrar som måste stämma. De tre ledljusen är 1) Guds ord - Våra planer får inte strida emot det som Bibelns undervisar om. 2) Det inre vittnesbördet - Det kan finnas mycket som inte uppenbarligen är emot Guds ord, men som ändå är fel, därför att vi känner i vår ande, att det inte är rätt för oss, i alla fall inte just nu. 3) Omständigheterna ­– Om det är Guds vilja behöver vi aldrig slå in några dörrar. Gud kommer att lägga omständigheterna tillrätta. Om omständigheterna inte stämmer, behöver inte det vi har känt i vår ande vara fel. Det kan kanske bara vara så att tiden inte är inne än. 

BÖN
Herre, tack för att du leder med trofast kärlek, det folk som du har friköpt. Tack för att jag lugnt får lita på att du ska öppna och stänga dörrar, och varje dag leda mig på din väg.

söndag

20 sep


”Vi älskar därför att han först älskade oss.” (1 Joh 4:19)

När barnen var små, visste vi ofta i förväg när en barnsjukdom var på väg. Om det gick vattkoppor på dagiset eller i skolan, så var det ganska förutsägbart att snart skulle nummer ett av barnen få vattkoppor, strax därefter skulle turen komma till nummer två och slutligen efter ytterligare några dagar skulle det vara dags för nummer tre. Vattkoppor är smittsamt. Om en får det, får alla det – nästan.
Guds kärlek är också smittsamt. Om vi verkligen älskar, är det för att vi har blivit smittade av Guds kärlek. Han är kärleken. Och det får konsekvenser, för om vi har blivit smittade av Guds kärlek så är sannolikheten stor att vi också kan smitta någon med denna kärlek som drabbat oss, och så skulle det kunna bli med Guds kärlek som med vattkoppor. Om en får det, får alla det – nästan.  

BÖN
Herre, låt mig idag leva så nära dig att jag inte kan undgå att smittas av din kärlek. Och hjälp mig att också vara så i kontakt med andra människor idag att smittan kan spridas vidare.

lördag

19 sep


”Och detta är domen, att
när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill” (Joh 3:19-21)

Om vi är på väg bort ifrån ljuset, ser vi först en tydlig skugga mig själv. Skuggbilden är väldigt tydlig, men blir sedan allt otydligare ju längre vi rör oss bort från ljuset tills allt blir svart. Detta gäller också på det andliga planet. När jag vänder mig bort ifrån ljuset Jesus Kristus ser jag först väldigt tydligt det egna jaget, men ju längre jag går bort ifrån honom desto mer förvirrad blir jag och jag går in i ett andligt mörker. Det är inte alltid så tydligt när mörkret smyger sig på oss.
Om vi däremot är på väg mot ljuset, ser jag bara ljuset. Det spelar ingen roll hur mörkt det är runt mig, ljuset leder mig ändå rätt.
Ibland när vi blir alltför självcentrerade, borde vi kanske fråga oss om vi är på väg mot ljuset eller bort från ljuset.
BÖN
Jesus, tack för att du är väldens ljus och att den som följer dig inte behöver vandra i mörkret. 

fredag

18 sep


”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. ” (Joh 3:16-17)

Inom missbruksvården sa man ofta: ”Det finns inga hopplösa fall”. Det skulle vara en uppmuntran för alla medarbetare som kämpade i motvind och sällan fick se en missbrukare bli fri. Så småningom förändrades den här devisen och någon sa. ”Jo, det finns hopplösa fall, men ingen av oss vet, när vi har med ett hopplöst fall att göra”.
Så är det också när vi försöker förmedla vår kristna tro till andra. Det finns säkert många människor, som aldrig kommer att bli troende, men du och jag vet aldrig vem detta gäller. Tidigt i mitt kristna liv fick jag lära mig att se alla människor som potentiellt frälsta – damen i snabbköpskassan skulle kunna bli frälst, mannen bredvid mig på tågen skulle kunna bli frälst, min granne skulle kunna bli frälst. Det gjorde att jag mötte människor på ett nytt sätt, med en förväntan att något skulle kunna ske också i deras liv. 
BÖN
Hjälp mig Gud att bevara den aktiva tron att alla människor kan bli frälsta, och att jag kan få vara med och förmedla tro till någon människa idag.

______________________