söndag

16 aug”Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.” (Matt 6:34)

Min far körde mycket bil i sitt arbete. Han reste genom hela Sveriges land för att ha möten, visa kristen film och samla in pengar till kristet socialt arbete. Ibland fick vi barn följa med. Då satt vi hela familjen tillsammans många timmar i bilen. Oftast satt jag i mors knä i baksätet. Och vi sjöng. Mest var det far som sjöng. Han hade några favoriter. Sångerna fanns inte på några topplistor och de var inte särskilt anpassade för barn. Men det var roligt att sjunga och orden fastnade i mitt inre, - för alltid:
Sörj ej för dagar som komma
Lämna den flyende tid
Lägg dig med allt i din Mästares hand
Han ger ditt hjärta frid

BÖN
Tack Gud för vad som varit och tack för vad som ska komma. Tack för att Du, som var och som är och som skall komma, finns med varje sekund av mitt liv.

lördag

15 aug”Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand.” (Matt 7:26)

De flesta vana kyrkobesökare känner till berättelsen om den vise mannen som byggde sitt hus på klippan och dåren som byggde sitt hus på sanden. Men om man frågar människor vad liknelsen egentligen går ut på, är det vanligt att de inte uppfattat den poäng som Jesus ville betona. Vad var det som skiljde den vise från dåren i praktiken? Jesu undervisning handlade ju faktiskt inte om olika byggtekniker. Poängen var att den vise mannen hörde och gjorde, medan dåren bara hörde.
Jag läste en insändare i en tidning, där någon skrev, att om alla som går på kristna sommarkonferenser hade för avsikt att omsätta det de får där av andlig näring, i praktiken, skulle de ha fullt upp. Jag tror att insändaren har rätt, och jag vet att Gud gläder sig över varje vis kristen, som både hör och gör, om det än handlar om aldrig så lite.

BÖN
Herre, jag söker efter visheten och du visar mig att den ligger inom räckhåll för var och en, som läser ditt ord, följer den helige Andes maning och handlar därefter.

fredag

14 aug”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd.” (Ords 3:5)

Ibland kan vårt förstånd spela oss små spratt. Det som först verkar vara en klok handling, kanske efteråt visar sig vara helt fel. Problemet är att vi människor aldrig har det fullständiga perspektivet. Vi ser bara delar av verkligheten – aldrig hela bilden. Det gör bara Gud. Därför är det klokt att leva efter dagens bibelord. Det uppmanar oss inte, att inte använda vårt förstånd, bara att vi inte ska lita på det.
En vän predikade över detta bibelord, och för att illustrera sin poäng, höll han sin Bibel i ett stadigt grepp över sitt huvud. Gesten talade sitt tydliga språk. Guds Ord måste få vara överordnat vårt förstånd. När vi använder vårt förstånd på det viset och förtröstar på Herren av hela vårt hjärta, kommer Gud att välsigna både det vi är och det vi gör.

BÖN
Fader, tack för att du har skapat mig med ett intellekt som du vill att jag ska använda. Hjälp mig att använda det så att det blir till nytta. Men framför allt vill jag förtrösta på dig av hela mitt hjärta.

  _