fredag

13 jul”Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag…”  
(1 Pet 1:6)

I den engelska levande bibeln har den här versen formulerats på ett sätt, som många gånger blivit till uppmuntran för mig. Det står ungefär så här: ”Det finns en underbar glädje framöver även om det skumpar här nere en liten stund.” Då kan jag tänka: Ja, visst är det tufft just nu, visst skumpar det, men det ska bara vara så en liten stund – snart, där framme finns glädjen. Hoppet om att det ska bli bättre, hjälper oss många gånger att härda ut i det som känns tungt just nu.

BÖN
Jesus, hjälp mig att i stillhet vänta på att de svårigheter som du tillåter i mitt liv, ska gå över; att jag ska få komma in på lugnare vatten och ännu en gång få uppleva glädjen i dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar