söndag

29 apr”Var tapper och stark! Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör.” (Jos 1:9)

Under mina studier hade jag en period en lärare och handledare som var väldigt uppmuntrande. När jag stod inför stora utmaningar och krävande uppgifter brukade jag brevväxla med honom via e-mail. Han var inte kristen, men han slutade alltid sina meddelanden med orden: ”Be strong!”.  De där orden hjälpte mig mycket och fick mig att fortsätta där jag annars kanske hade gett upp.
Senare, när jag vid ett tillfälle läste den engelska Bibeln upptäckte jag att orden står också där. Men i Bibeln finns också förklaringen till varför jag kan vara tapper och stark. Det är för att Herren själv är med mig i allt vad jag gör. Jag behöver inte bara lita på min egen förmåga utan får räkna också med Guds kraft. 

BÖN
Jesus, idag säger du till mig att vara tapper och stark i allt som möter mig. Om jag frestas att ge upp, ber jag att du ska påminna mig om att Du lovat vara med i allt som händer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar