onsdag

11 apr”Alla de som har fört dem i fångenskap håller dem fast och vill inte släppa dem. Men deras förlossare är stark…” (Jer 50:33-34)
Det står en kamp om varje människas liv. Så länge vi lever i denna världen är vi föremål för en dragkamp mellan onda och goda krafter. Bibeln säger att ”hela världen ligger i det onda” (1 Joh 5:19). De onda krafterna vill hålla oss i fångenskap. Men Bibeln säger att det finns ett folk, som blivit befriade från denna världen, ett folk som trots att de lever kvar här på jorden, ändå inte har sin identitet i det jordiska, utan i Guds rike. I Kolosserbrevet vittnar Paulus och säger att Gud ”har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder” (Kol 1:13).
I Gamla testamentet finns en förebild till nya testamentets frälsning. Jeremia profeterar å Guds vägnar när han talar om alla dem som har fört Guds folk i fångenskap och inte vill släppa dem. Men så fortsätter Jeremia och profeterar om att deras förlossare, Herren Sebaot är stark, och han ska förvisso utföra sin sak och skaffa ro åt jorden. 

BÖN
Tack Jesus att du har övervunnit det onda genom din död på korset. Tack Gud att du har avväpnat mörkrets krafter genom Kristus. Tack för att du idag ska befria mig när mörkrets krafter vill hålla mig i fångenskap. Tack att du för mig ut i ljuset med din starka hand!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar