söndag

28 jan

”Idag om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan.” (Heb 4:7)

Det finns många berättelser om heliga människor i historien, kvinnor och män, som i Guds namn uträttat storverk för fattiga och sjuka. Det var människor som såg nöden runt dem och gjorde något åt den. Vi tror ibland att människor, som varit stora och berömda för sina insatser på det här området har haft speciella företräden eller en speciell gåva eller läggning.  Men sanningen är att de var vanliga människor. Många av dem hade en svår bakgrund själva med sig i bagaget. De identifierade sig med Jesu och utgav sig helt i tjänsten för andra. De var med och bar bördan av världens synd på sina axlar. När Samuel Brengle mötte William Booth under hans krafts dagar sa han ”Där är den man som (nu) bär den tyngsta bördan av världens synd”.
Det finns en risk att vi idag sitter och väntar så länge, på att rätt tillfälle ska dyka upp, eller att omständigheterna ska lägga sig tillrätta, att vi aldrig kommer iväg och uträttar något alls för Guds rike. Det finns alltid något att skylla på: att jag har fel bakgrund, att jag är för blyg, att jag inte har de rätta kunskaperna eller den rätta läggningen, att jag måste göra något annat eller bara att jag inte orkar just nu. Allt det där gör att vårt hjärta förhärdas, att det blir hårt, så att vi inte längre berörs av andra människors smärta.
BÖN

Jesus hjälp mig idag att vara uppmärksam när du talar till mig, och att omedelbart handla på din ledning. Öppna mina ögon så att jag ser nöden runt mig och ge mig modet att handla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar