lördag

27 jan

”Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig, om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, om dom, ty denna världens furste är dömd… Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.” (Joh 16:8-11,13-14 FB)

Ibland kan det kännas som att världens evangelisering hänger bara på mig och då kan jag känna mig tyngd till marken av alla krav. Men när jag läser ett bibelord som dagens, blir jag uppmuntrad och får ny kraft att bidra med det lilla jag kan, när och som Gud vill. Då ser jag klart att Gud låter mig gå i förberedda gärningar om jag bara samarbetar med honom.
Det är inte jag som ska överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Det är den helige ande. Han är också den som ska föra mig och alla som vill in i hela sanningen.
BÖN

Tack att jag får vila i förvissningen om att din helige Ande vill leda mig dag för dag. I vissa sammanhang leder du mig att tiga, i andra att tala. Gör mig lyhörd för den helige Andes röst i mitt inre idag. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar