fredag

26 jan

”Herrens Ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren…” (Jes 61:1-2 FB)

Dagens bibelord har en nästan ordagrann parallell i Lukas 4, där Jesus själv läser och predikar över dessa ord. När han gör det, uppfyller han profetian från Jesaja bok. Det är där i Kapernaums synagoga som profetordet blir verklighet.
Men Gud hade inte tänkt att det bara skulle vara Jesus själv som uppfyllde den här profetian. Han har tänkt att du och jag också ska vara med och förverkliga den för vår tid. Vi kan få bli smorda, utrustade, till att predika glädje för de ödmjuka och förbinda dem som har ett förkrossat hjärta. Vi får ropa ut frihet för de fångna och befrielse för dem som är bundna. Och för dem som verkligen vill bli fria vill Herren själv låta att nådens år inträda av befrielse och upprättelse.
BÖN

Herre lär mig idag att känna igen dem som är ödmjuka och mottagliga för evangeliet. Hjälp mig att älska, men låta bli att predika för de högmodiga och stolta och invänta att du ska göra deras hjärtan mjuka. Hjälp mig att delta aktivt i din befrielsearmé idag. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar