onsdag

5 dec”Uppför er väl bland hedningarna, så att de som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer.” (1 Petr 2:12)
”Jag får en preliminär känsla av Gud när jag möter er”. Så sa han tjänstemannen vid ett statligt verk, som vi samarbetade med under en period. Det var den finaste utmärkelse vi kunnat få. Vi hade mest talat om utbildningsfrågor och vi hade inte talat särskilt mycket om vår tro. Men utan att vi förstår hur eller varför, hade han uppfattat att vi, som kristna, stod i nära kontakt med levande Gud.
Samtidigt som hans ord blev en uppmuntran, blev de också en påminnelse om vikten av att vi kristna lever ett helgjutet liv, där vår kristna tro får genomsyra allt vad vi gör, oavsett vilka sammanhang vi rör oss i och vem vi möter.
BÖN
Herre hjälp mig i dag att leva så nära dig så att de som ännu inte har mött dig kan få uppleva en glimt av din härlighet och få lust att lära känna dig bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar