lördag

16 dec”Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus” (2 Pet 3:18)
På kursgården där vi arbetade hade vi några väldigt gamla ekar, som vi var väldigt stolta över. Ekar kan bli många hundra år gamla. De växer i allmänhet långsamt och bär inte frukt förrän runt 40-50 års ålder. När de har nått sin fulla höjd, fortsätter det att växa på bredden i stammen och grenverket. När eken blir riktigt gammal börjar den murkna innifrån, men ger då näring till olika insekter. Träd slutar emellertid inte att växa förrän de dör.
Vi människor bör vara som träden och fortsätta att växa tills vi dör. Vi bör följa Bibelns uppmaning att växa till i nåd och i kunskap om Jesus. Och när tillväxten avtar mot slutet så kan vi ändå få vara med och från vårt inre ge näring åt andra.
BÖN
Herre, fastän jag redan levt i många år vill jag fortsätta att växa. Hjälp mig idag att lära något nytt om din nåd och trofasthet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar