söndag

28 oktober”Mina kära. i min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning känner jag mig tvungen sända er en maning att kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga” (Jud 1:3)

Bibeln gör ingen hemlighet av att en troendes liv innehåller kamp. Flera bibelord uppmanar oss att kämpa för tron. Judas känner sig särskilt manad att skriva till ”de kallade” och göra dem uppmärksamma på detta faktum, eftersom falska lärare hade smugit sig in bland de kristna. Det pågår en andlig kamp och många krafter vill underminera, smutskasta eller bortförklara det enkla evangeliet, om att Jesus är enda vägen till Gud, - att han är vägen, sanningen och livet, och att varje människa kan få bli frälst, om man bara vill tro på denna sanning, ge sitt hjärta till Jesus och inbjuda honom att få herraväldet i sitt liv.
När man kämpar handlar det om att vinna eller förlora. Det finns inget neutralläge. Det handlar om att kämpa tills man blir besegrad eller tills man vinner. När det gäller att kämpa för vårt tro, handlar det om att kämpa för att försvara tron mot yttre angrepp. Men det handlar framför allt om att kämpa för att bevara tron på de djupa sanningarna i mitt eget inre. Den som bevarar tron har vunnit seger. Jesus, som känner våra svagheter lovar i Matteusevangeliet att ” Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han skall en dag föra rätten till seger”.
BÖN
Herre hjälp mig att ta del i kampen för tron, - att den ska bevaras emot yttre angrepp och att jag själv ska stå fast i tron på dig som världens Frälsare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar