torsdag

26 aprNi är ju kallade till frihet… Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek…Låt er ande leda er så ger ni aldrig efter för köttets begär (Gal 5:13,16)

Frihet är något som de flesta eftersträvar. Ordet har en positiv klang. Ändå blir friheten endast meningsfull om man kan lägga till ordet ”ifrån”. Om det inte finns något som man är fri ifrån, blir friheten utan mening. Friheten på det öppna havet blir bara meningsfull om det finns en strand att komma fram till eller återvända till. Annars blir friheten bara tomhet och ett ändlöst irrande.
Som kristna är vi kallade till frihet från syndens slaveri. Egentligen kan vi göra allt vi vill. Det finns inga begränsningar, men eftersom vi lever i en fallen värld och vår ande har sin boning i den mänskliga naturen måste vi använda vår frihet med varsamhet, så att vi inte bildligt talat ”går på grund” och ger köttet en möjlighet att ta över. För då förlorar vi vår frihet. Men Paulus talar om hur vi kan navigera rätt. Vi ska låta anden leda oss; den helige anden, Jesu ande, som bor i oss genom frälsningen i Jesus Kristus.

  BÖN
Herre, låt mig vara ledd av din helige Ande idag så att jag kan njuta av friheten fullt ut. Låt mig glädjas över livet och vara tacksam för de gåvor du gett mig och det uppdrag som är mitt idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar